ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម

សុខ​ភាព​សា​ធា​រណៈ

ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ចូល​ទស្សនា​សារមន្ទីរ​ រោង​ភាពយន្ត​ និង​រោង​សម្តែង​សិល្ប​:​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​វប្បធម៌​ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ចូល​ទស្សនា​សារមន្ទីរ​ រោង​ភាពយន្ត​ និង​រោង​សម្តែង​សិល្ប​:​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​​ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ ...

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ ជូន​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ ៥​ឆ្នាំ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ ជូន​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ ៥ ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ក្រើនរំលឹក​ចុង​ក្រោយ​ ក្នុង​ការ​អញ្ជើញ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដូ​ស​ជំរុញ​ ឬ​ដូ​ស​ទី​៣​ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ក្រើនរំលឹក​ចុង​ក្រោយ​ ក្នុង​ការ​អញ្ជើញ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដូ​ស​ជំរុញ​ ឬ​ដូ​ស​ទី​៣​ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​ ...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​វ័យចាស់​ ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ ស្ត្រី​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ អ្នក​ដែល​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​ រួម​ទាំង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ និង​អ្នកមាន​ជំងឺ​ប្រចាំ​កាយ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​វ័យចាស់​ ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ ស្ត្រី​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ អ្នក​ដែល​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រោយ​ពី​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ រយៈពេល​ចាប់ពី​ ៤​ខែ​ ឡើង​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រោយ​ពី​បាន​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ រយៈពេល​ចាប់ពី​ ៤​ខែ​ ឡើង ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ ជូន​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ ៦​ឆ្នាំ​ដល់​អាយុ​ក្រោម​ ១២​ឆ្នាំ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ ជូន​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

​ការ​បន្ត​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដូ​ស​ទី​១​ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​អាយុ​ពី​១៨​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ និង​កុមារ​-​យុវវ័យ​មាន​អាយុ​ចាប់ពី​ ១២​ឆ្នាំ​ ដល់​ក្រោម​ ១៨​ឆ្នាំ​ ដែល​ខក​ខានមិនបាន​មក​ទ​ទួ​ក​វ៉ាក់សាំង​ ឬ​ទើប​គ្រប់​អាយុ​ទទួល​វ៉ាក់សាំង​ ក្រោយ​ពេល​បិទ​បញ្ចប់​យុទ្ធនាការ​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បន្ត​ផ្តល់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដូ​ស​ទី​១​ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​អាយុ​ពី​១៨​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ និង​កុមារ​-​យុវវ័យ​មាន​អាយុ ...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf

​ការ​បង្កើន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​បន្ថែម​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​បន្ថែម​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩​។​​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​បាន​នូវ​ការ​ទប់ស្កាត់​ការ​ចម្លងជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ និង ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ការពារ​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩​ និង​ការ​ពុល​ចំណីអាហារ​ក្នុង​អំឡុង​ពិធីបុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ​ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៨​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ ស្តី​ពី​ការ​ការពារ​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩​ និង​ការ​ពុល​ចំណីអាហារ​ក្នុង​អំឡុង​ពិធីបុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ​ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ​។​​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បន្ត​អនុវត្ត​ការ​ការពារ​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​(​ដូ​ស​ជំរុញ​)​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​អាយុ​ ៦០​ឆ្នាំ​ឡើង​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​-​កូ​វី​សែ​ល​លើក​ទី​១​ និង​លើក​ទី​២​រួចរាល់​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រដ្ឋបាល​ខណ្ឌដង្កោ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​(​ដូ​ស​ជំរុញ​)​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​អាយុ​ ៦០​ឆ្នាំ​ឡើង​ដែល​បាន​ចាក់ ...

រដ្ឋបាល​ខណ្ឌដង្កោ

ទាញយក៖ pdf

​ការ​ចែកចាយ​ឧបករណ៍​តេស្ត​រហ័ស​ប្រភេទ​ថ្មី​ អង់​ទី​ហ្សែ​ន​កូ​វី​ដ​-១៩​ Asan​ Easy​ Test​ សម្រាប់​សាធារណជន​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ចែកចាយ​ឧបករណ៍​តេស្ត​រហ័ស​ប្រភេទ​ថ្មី​ អង់​ទី​ហ្សែ​ន​កូ​វី​ដ​-១៩​ Asan​ Easy​ Test​ សម្រាប់​សាធារណជន​។​​ដើម្បី​បន្ត​ចូលរួម​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង ...

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ទាញយក៖ pdf

​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សណ្ឋាគារ​ទទួល​ថែទាំ​ និង​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ កម្រិត​ស្រាល​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សណ្ឋាគារ​ទទួល​ថែទាំ​ និង​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ កម្រិត​ស្រាល​។​​ក្រសួងសុខាភិបាល​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ដំណើរការ​សាកល្បង​ទីតាំង​សណ្ឋាគារ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​)​ ដូ​ស​ជំរុញ​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បាន​ចាក់​ វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​សែ​ល​ ដូ​ស​ទី​១​ និង​ដូ​ស​ទី​២​ រួចរាល់​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​)​ ដូ​ស​ជំរុញ​ ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បាន​ចាក់​ វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​សែ​ល​ ដូ​ស ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដូ​ស​ជំរុញ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដូ​ស​ជំរុញ​។​​ក្រសួងសុខាភិបាល​សូម​ជម្រាប​ជូន​ និង​ធ្វើការ​ណែនាំ​ជូន​ដល់​សាធារណជន​ទាំងអស់​ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​អំពី​ប្រភេទ​វ៉ាក់សាំង ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

លក្ខខណ្ឌ​ចាំបាច់​ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​ការ​អនុញ្ញាត​ផ្តល់​សេវា​ថែទាំ​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​កម្រិត​ស្រាល​នៅ​តាម​ផ្ទះ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ចាំបាច់​ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​ការ​អនុញ្ញាត​ផ្តល់​សេវា​ថែទាំ​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ កម្រិត​ស្រាល​នៅ​តាម​ផ្ទះ​។​​ក្រសួង​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សេវា ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

​ពិធី​ប្រគល់​-​ទទួល​ជំនួយ​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ (WHO)​ ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ពិធី​ប្រគល់​-​ទទួល​ជំនួយ​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ (WHO)​ ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​។​​ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​រៀបចំ​ពិធី​ប្រគល់​-​ទទួល​ជំនួយ​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ (WHO)​ ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ការ​ចែកចាយ​ឧបករណ៍​តេស្ត​រហ័ស​អង់​ទី​ហ្សែ​ន​កូ​វី​ដ​-១៩​ ពីរ​ប្រភេទ​ សម្រាប់​សាធារណជន​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ចែកចាយ​ឧបករណ៍​តេស្ត​រហ័ស​អង់​ទី​ហ្សែ​ន​កូ​វី​ដ​-១៩​ ពីរ​ប្រភេទ​ សម្រាប់​សាធារណជន​។​​ដើម្បី​បន្ត​ចូលរួម​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ ...

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

ទាញយក៖ pdf

​ការ​បើក​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ (​លើក​ទី​៦៦)

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​​ ស្តី​ពី​ការ​បើក​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ (​លើក​ទី​៦៦)​។​​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​បើក​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ (​លើក​ទី​៦៦)​ ជូន​បងប្អូន​កម្មករនិយោជិត​សរុប​ចំនួន​ ៣ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

​ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ពាក់​ម៉ាស់​ និង​កាតព្វកិច្ច​រក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ពាក់​ម៉ាស់​ និង​កាតព្វកិច្ច​រក្សា​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​។​​ក្រសួងសុខាភិបាល​ សូម​ជម្រាប​ជូន​អាជ្ញាធរ​ មាន​សមត្ថកិច្ច​គ្រប់​លំដាប់ថ្នាក់​ និង​សាធារណៈជន​ទាំងអស់​អោយ​បាន​ជ្រាប​ថា​ ភូមិសាស្ត្រ ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

​យុទ្ធនាការ​ជាតិ​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ «​រួម​គ្នា​ទទួលខុសត្រូវ​ទប់ស្កាត់​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩»

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​យុទ្ធនាការ​ជាតិ​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ «​រួម​គ្នា​ទទួលខុសត្រូវ​ទប់ស្កាត់​ការ​ចម្លង​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩»​។​​អនុ​គណៈកម្មការ​អប់រំ​ បណ្តុះបណ្តាល​ និង​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ​ (​អ​.​ប ...

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

VzzxX
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!