គ.ជ.ប. ​ប្រកាស​នីតិវិធី​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់​អំឡុង​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៣

នៅ​ម៉ោង​១០​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា​នេះ​ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​ (គ.ជ​.ប.)បាន​អញ្ជើញ​គ្រប់​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែល​ចូលរួម​ការ​បោះឆ្នោត​ និង​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍ ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​នីតិវិធី​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​ អំឡុង​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​រដ្ឋ​ និង​ឯកជន។ ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ​មិថុនា​តទៅ​ គណបក្ស​នយោបាយ​ដែល​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​អាច​ធ្វើ​ការ​ឃោសនា​គោល​នយោបាយ​របស់​ ខ្លួន​នៅ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទាំង​របស់​រដ្ឋ​ និង​ឯកជន។​…

វិទ្យុអេប៊ីស៊ីអូស្រ្តាលី
http://www.radioaustralia.net.au/khmer/radio/onairhighlights/1146288