ប្រិយមិត្ត​វិទ្យុអូស្ត្រាលី​​ ៩០% មិន​​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​ការ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​នៅ​កម្ពុជាទេ

ការ​ស្រង់​យោបល់​មិត្ត​អ្នក​ស្តាប់​​ ស្តី​អំពី​​​​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​​ទៅ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​នៅ​កម្ពុជា ដោយ​​ចោទ​ជាសំណួរ​ថា តើ​មិត្ត​អ្នក​ស្តាប់​ពេញ​ចិត្ត​ឬ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​​ការ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ ឆ្នោត​ជាតិ​​​​ បាន​​បង្ហាញ​ថា ​មិត្ត​អ្នក​ស្តាប់​ ៩០% មិន ​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​ការ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​នោះ​ទេ។…  

http://www.radioaustralia.net.au/khmer/2013-07-30/1168716