កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី​ដំណោះស្រាយ​នយោបាយ​រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​

​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល​នៃ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សាគ្នា នា​ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅ​វិមាន​ព្រឹទ្ធសភា និង​បាន​ព្រមព្រៀង​គ្នា​បញ្ចប់​វិបត្តិ​នយោបាយ​នៅ​ក្រោយពេល​បោះឆ្នោត​។​

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (គ.ប.ក) និង គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ (គ.ស.ជ)

ទាញយក៖ pdf