សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​ស្តី​ពី​ការ​បំភ្លឺ​លើ​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទង​ការ​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​បំភ្លឺ​លើ​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ ដែល​បាន​ផ្សាយ​ថា​មាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​កំពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​យ៉ាង​សកម្ម​ នៅ​ចំណុច​ស្រុក​រវៀង​ ខេត្តព្រះវិហារ​។​ 

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ទាញយក៖ pdf