សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៣៩​ អន​ក្រ​.​បក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ស្តី​ពី​ការ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ស្តី​ពី​ច្បាប់​ចរាច​ណ៍​ផ្លូវគោក​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២០​ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ថា​នគរបាល​នឹង​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ការ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ តាម​អនុក្រឹត្យ​ថ្មី​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២០​ នេះ​តទៅ​ដែល​ប្រាក់​ពិន័យ​បាន​ដំឡើង​ពី​ ៣​ ទៅ​ ៥​ដង​។​

គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ទាញយក៖ pdf