​សេចក្តីណែនាំ​ស្តី​ពី​ ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ថ្មី​ក្នុង​ឆ្នាំ​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៩​ (​សម្រាប់​សហគ្រាស​ គ្រឹះស្ថាន​គ្រប់​ប្រភេទ​)

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៩ ​ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ស្តី​ពី​ ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ថ្មី​នីមួយៗ​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៩​ (​សម្រាប់​សហគ្រាស​ គ្រឹះស្ថាន​គ្រប់​ប្រភេទ​)​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ខ្លឹមសារ​ប្រកាស​លេខ​៤៤៣​ ប​.​ក​/​ប្រ​.​ក​.​ខ​.​ល​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ស្តី​ពី​ការ​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​។​ សេចក្តីណែនាំ​បាន​បង្ហាញ​ពី​របៀប​គិត​អតីតភាព​ការងារ​ របៀប​គណនា​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ របៀប​បើកប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ ការ​បញ្ឈប់​កម្មករនិយោជិត​ពី​ការងារ​ និង​គោលការណ៍​រួម​។​ ​

សូម​ចុច​តំណ​សម្រាប់​ទាញ​យក​ឯក​សារ​ផ្លូវ​ការ​៖ https://opendevelopmentcambodia.net/km/dataset/?id=instruction-on-the-payment-of-post-2019-seniority-indemnity

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf