នាយករដ្ឋមន្ត្រីចែករំលែកការព្រួយបារម្ភ និងជំរុញឲ្យមានការរួបរួមជាសកល

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សនយោបាយពិភពលោកឲ្យប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ «វ៉ាក់សាំងពហុភាគីនិយម» ទាំងក្នុងការដំណើរការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់។  និងបានសម្តែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងក្លៀវក្លាដល់កម្ពុជាអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត។ …

បែន សុខហ៊ាន
https://bit.ly/3xv8iEy