រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រយៈពេល ៣ ខែទៀត

រដ្ឋាភិបាលបានបន្តកម្មវិធីគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងវាយនភណ្ឌវិស័យទេសចរណ៍ និងប្រជាជនក្រីក្រសម្រាប់រយៈពេល ៣ ខែទៀត ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ ២០២១ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញ។ …

សែន ដាវិត
https://www.khmertimeskh.com/50797131/govt-extends-financial-support-programmes-for-next-three-months/