​កម្ពុជា​ជំរុញ​ការ​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន​

​ស្តង់ដារ​អនាម័យ​ និង​ភូតគាម​អនាម័យ​លើ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ដែល​មាន​សក្តានុពល​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ចរចា​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​នាំ​ចេញ​បន្ថែម​ពី​កម្ពុជា​ទៅ​ចិន​។​…

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50934440/cambodia-boosting-agricultural-product-exports-to-china/