ព្រះសីហនុលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសំរាមប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងភាពស្អាត

យុទ្ធនាការ“ រីកដុះដាលឡើងវិញ” ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីផ្តល់ទីក្រុងស្អាតជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្តល់ឱ្យវានូវបរិយាកាសល្អសោភ័ណភាពដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ។ …

ម៉ៅ​ ច​ន្ទ័​វី​រៈ​
https://www.khmertimeskh.com/50955833/preah-sihanouk-promotes-sustainable-waste-management-and-cleanliness/