ប្រាក់​ ៨​ ពាន់​លាន​រៀល​​​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ បាន​បញ្ចេញ​ប្រាក់​​ ៨​ ពាន់​លាន​រៀល​ (ប្រមាណ​ ២​ លាន​ដុល្លារ​)​ ជាមួយ​នឹង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​​ ៣​ ភាគ​រយ​ ដល់​គ្រឹះ​ស្ថាន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​មួយ​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​លើក​ទី​បី​នៃ​​ប្រតិបត្តិ​ការ​​ផ្តល់​​សន្ទនីយ​ភាព​​ដោយ​​មាន​​ការ​ធា​នា​ ​(LPCO)​។ …

សុខ​ ចាន់​
http://www.khmertimeskh.com/news/33442/8-billion-riel-released/