អន្តរ​គណៈកម្មាធិការ​ នឹង​ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ប្រ​យុ​ទ្ធ​នឹង​ការ​កាប់​ឈើ​ខុសច្បាប់​នៅ​ប្រាសាទ​កោះ​កេរ​

អាជ្ញាធរ​អប្សរា​ ក្រោម​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយនឹង​អាជ្ញាធរ​ខេត្តព្រះវិហារ​ នឹង​បង្កើត​អន្តរ​គណៈកម្មាធិការ​មួយ​ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​កាប់​ឈើ​ខុសច្បាប់​ និង​រំលោភ​ដីធ្លី​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​អភិរក្ស​នៃ​ប្រាសាទ​កោះ​កេរ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://thecambodiaherald.com/cambodia/a-joint-committee-will-establish-to-combat-illegal-logging-at-koh-ker-temple-9095