ធនាគារ​ អេ​ស៊ី​លី​ដា​ ពង្រីក​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឌី​ជី​ថ​ល​របស់​ខ្លួន​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២១

​ធនាគារ​អេ​ស៊ី​លី​ដា​ ភី​អិ​ល​ស៊ី​ ជា​ធនាគារពាណិជ្ជ​ឈានមុខ​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ប្រកាស​ថា​ខ្លួន​កំពុង​ជំរុញ​និង​ពង្រីក​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​ឌី​ជី​ថ​ល​នី​យ​កម្ម​នៅ​កម្ពុជា​។​ …

សុខ ចាន់
https://bit.ly/3pOdJur