ប្រធាន​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​:​ធនាគារ​ដឹកនាំ​ដោយ​ចិន​ជា​ដៃគូរ​សក្តានុពល​ មិនមែន​ជា​គូ​រប​ដិ​បក្ស​

ប្រធាន​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​និយាយ​ថា​ ធនាគារ​តំបន់​ដឹកនាំ​ដោយ​ប្រទេស​ចិន​ គឺជា​ដៃគូរ​សក្តានុពល​ ជៀស​ជាង​គូ​រប​ដិ​បក្ស​ ហើយ​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​កំពុង​តែ​និយាយ​ជាមួយនឹង​ទីក្រុង​ប៉េ​កាំ​ង​ ដើម្បី​ចែករំលែក​បទ​ពិសោធន៍​របស់​ខ្លួន​។​

បទអត្ថាធិប្បាយ​របស់​ តា​កេ​ហ៊ី​កូ​ ណា​កៅ​ កើតឡើង​បន្ទាប់​ពី​ទីក្រុង​វ៉ា​ស៊ី​ន​តោន​ បន្ទន់​ឥរិយា​បទ​ប្រឆាំង​នឹង​ធនាគារ​វិនិយោគ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​​អាស៊ី​ និង​គាំទ្រ​ឲ្យ​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ធ្វើការ​រួម​គ្នា​ជាមួយនឹង​ស្ថាប័ន​ ដែល​មាន​ស្រាប់​ដូច​ជា​ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​ប្រចាំ​ទីក្រុង​ម៉ានីល​ និង​ធនាគារពិភព លោក​។​…​

Joe Mcdonald
http://www.sfchronicle.com/business/article/ADB-president-China-led-bank-potential-partner-6154049.php