ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​បាន​ផ្តល់​ប្រាក់​ ៦៤​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ទៅ​កម្ពុជា​ សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ដ្រ​និង​ជំងឺគ្រុនចាញ់​

យោង​តាម​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​សុី កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​សុី បាន​យល់ព្រម​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​និង​ ជំនួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ​សរុប​ចំនួន​ ៦៤​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិច​ ​ឱ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ សម្រាប់​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ធារាសាស្ដ្រ​ និង​ជំងឺគ្រុនចាញ់​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Xinhuanet
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/10/c_134802150.htm