ជិត​៤០ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក អ្នក​សារព័ត៌មាន​អាមេរិក​ម្នាក់​បញ្ចប់​រឿងរ៉ាវ​ដ៏​ជូរចត់​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋខ្មែរ

លោក Greg Barron អតីត​អ្នក​សារព័ត៌មាន និង​ជា​ផលិតករ​កម្មវិធី​ផ្សាយ​តាម​វិទ្យុ​ចូលនិវត្តន៍​ម្នាក់ មាន​អាយុ​៣២ឆ្នាំ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​លើក​ដំបូង​ទៅ​កាន់​ព្រំដែនរវាង​ប្រទេសថៃ និង​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ធ្វើ​សេចក្តី​រាយការណ៍​អំពី​ស្ថានភាព​របស់​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​រាប់ពាន់​នាក់​ ដែល​បាន​រត់គេច​ពី​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ១៩៧៩។ …

ទែន សុខស្រីនិត
http://khmer.voanews.com/a/after-nearly-40-years-american-broadcaster-brings-cambodian-story-to-a-close/3810213.html