​កិច្ចព្រមព្រៀង​ត្រូវ​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​រៀន​តាម​អ៊ីនធឺណិត​

​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អ៊ី​ហ្ស៊ី​ខម​ដែល​ជា​អ្នក​ផ្តល់​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ​ត​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​រៀនសូត្រ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ត​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50769128/agreement-signed-to-foster-online-learning/