ក្រសួង​ឲ្យ​ភ្នាក់​ងារ​ជ្រើស​រើស​ពលករ​គ្រប់​គ្រង​ពលករ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានសំណូមពរដល់សមាគមទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករក្នុងប្រទេសនិងទីភ្នាក់ងារជាតិម៉ាឡេស៊ីរៀបចំការគ្រប់គ្រងពលករធ្វើការតាមផ្ទះតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទាំងពេលការចេញដំណើរ កំពុងបំពេញការងារ និងត្រលប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញ។ …

មុំ គន្ធា
http://bit.ly/1TSPV3p