ខណៈ​កំពុង​ខ្សត់​ទឹក ចិន​សម្រេច​បើក​វារី​អគ្គិសនី​បង្ហូរ​ទឹក​ឲ្យ

ក្រសួង​ការ​បរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​បាន​ស្វាមគមន៍​សេចក្តី សម្រេច​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​ក្នុង​ការ​បើក​បង្ហូរ​ទឹក​ពី ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​ ជីងហុង ​ខេត្ត​ យូណាន ​ចូល​មក​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្រោម​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បន្ទាន់​ ខណៈ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​ខ្វះ​ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់​។​ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/1Lu5HkZ