គម្រោង​ទិញ​ស្រូវ​តាម​ស្តង់ដា​ អេស​ អ​ ភី​ (SRP)​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​អេ​ម​រុ​ រ៉ា​យស៍​ ទទួល​បាន​ផ្លែផ្កា

រោង​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​ក្នុងស្រុក​ និង​ក្រុមហ៊ុននាំចេញ​អង្ករ​ អេ​ម​រុ​ រ៉ា​យស៍​ បាន​ចាប់ផ្តើម​ទទួលផល​ប្រយោជន៍​ពី​ភាព​ជា​ដៃគូ​របស់​ខ្លួន​ ជាមួយនឹង​សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IFC)​ ដែល​ចាប់ផ្តើម​ប្រមូល​ទិញ​ស្រូវ​ពី​កសិករ​ ដែល​ធ្វើការ​ដាំ​ដុះ​តាម​កិច្ចសន្យា​កសិកម្ម​ នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម​។​ …

ស៊ុំ ម៉ាណេត
http://www.khmertimeskh.com/50114855/amru-rices-srp-project-bears-fruit/