ការលក់សំបុត្រអង្គរបានកើនដល់ ២២៨ ក្នុងខែកញ្ញា

ការរីករាលដាលនៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ បានបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងឧទ្យានបុរាណវិទ្យាអង្គរនិងប្រាក់ចំណូលពីការលក់សំបុត្រក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.phnompenhpost.com/business/angkor-ticket-sales-hit-228-sept