ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​

កាល​ពី​ម្សិល​មិញ ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​ប្រទេស​នៃ​ប្រភព​រួម​ ជា​កន្លែង​ឆ្លង​កាត់​ និង​ជា​ទិស​ដៅ​ សម្រាប់​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ផែន​ការ​ដ៏​ទូ​លំ​ទូ​លាយ​មួយ​ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ការ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​នេះ​។​ ផែន​ការ​សកម្ម​ភាព​ជាតិ​ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ នៅ​រសៀល​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ នៅ​ឯ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ចេញ​ដោយ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​ប្រឆាំង​ការ​ជួញ​ដូរ​ (NCCT) ដោយ​មាន​ជំនួយ​ពី​ ទី​ភ្នាក់​ងារ​សហ​រដ្ឋ​អាមេ​រិក​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ (USAID)​ និង​អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ នានា។ …

Alice Cuddy និង សែន ដាវីត
http://www.phnompenhpost.com/national/anti-trafficking-fight-expands