​វិធានការ​ប្រឆាំង​នឹង​មេរោគ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​

កាលពី​ម្សិលមិញ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រកាស​លុប​ចោលការ​ហាមឃាត់​ការ​ចូល​មក​លើ​ប្រជាជន​ពី​ប្រទេស​ចំនួន​ ៦​ ដែល​មាន​រយៈពេល​ជាង​ពីរ​ខែ​ បន្ទាប់​ពី​វា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ការពារ​ករណី​វីរុស​ដែល​នាំ​ចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …

បែន សុខហ៊ាន
https://www.khmertimeskh.com/50725246/anti-virus-measures-in-place/