គម្រោង​វិនិយោគ​សាងសង់​យល់ព្រម​រួច​ កើនឡើង​៣០​ភាគរយ​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​សាងសង់​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​ បាន​ហក់​ឡើង​ដល់​ ៣.៣​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​  កើនឡើង​៣៣.១៤​ភាគរយ​ បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤​ ដែល​មាន​តែ​ ២.៥​ប៊ី​លាន​ ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ​។​

​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ លោក​ សេង​ ឡុ​ត​ អ្នកនាំពាក្យ​របស់​ក្រសួង​ដែនដី​ នគរ​រូប​នីយ​កម្ម​ និង​សំណង់​ បាន​និយាយ​ថា​ មាន​គម្រោង​ជាង​ ២,៣០៥​ ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​យល់ព្រម​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​ ដែល​មាន​ប្រវែង​សរុប​ ៧.៧​លាន​ម៉ែត្រការ៉េ​ និង​១៣,៤២៣ ​ឯក្ក​តា​។​ …​

ស៊ីវ ម៉េង
http://www.phnompenhpost.com/real-estate/approved-construction-investments-30-cent-2015