អាជ្ញាធរ​អប្សរា​ចង់​ដំឡើង​ថ្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ

អាជ្ញាធរ​អប្សរា​កំពុង​សិក្សា​ពី​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​បង្កើន​តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ពី​ការ​លក់​សំបុត្រ​ដោយ​លើក​ឡើង​ថា តម្លៃ​សំបុត្រ​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ថា ​«​មាន​តម្លៃ​ទាប​» បើ​ធៀប​នឹង​បណ្ដា​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​។ … អាជ្ញាធរ​អប្សរា​កំពុង​ពិចារណា​ពី​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ការ​សិក្សា​ស្ដី​ពី​ «​តម្លៃ​ដែល​អាច​ទទួល​យក​បាន​» ថា​នឹង​មាន​ផល​ប៉ះ​ពាល់​តិច​តួច​ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ទាំង​មូល​។ … បច្ចុប្បន្ន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់ ២០​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការ​ចូល​ទស្សនា​បរិវេណ​ប្រាសាទ​អង្គរ​មួយ​ថ្ងៃ តម្លៃ ៤០​ដុល្លារ​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​ចូល​ទស្សនា ៣​ថ្ងៃ និង​តម្លៃ ៦០​ដុល្លារ​សម្រាប់​ចូល​ទស្សនា​រយៈ​ពេល​មួយ​សប្ដាហ៍។ …

ចាន់ មុយហុង
http://bit.ly/1yO00Yk