ខណៈ​​​ការបូក​​​សរុប​​​​​​មាន​​​ការ​​​យឺ​​​ត​​​យ៉ាវ​​​​​​ CPP និង​​​CNRP​​​ អះអាង​​​ពី​​​ជ័យ​​​ជម្នះ​​​ក្រោម​​​ហេតុ​​​ផល​​​ផ្សេងៗ​​​គ្នា​​​

ដោយការបូកសរុបលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ មានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារបញ្ហាអីុនធឺណិត នោះ គណបក្សនយោបាយធំៗទាំងពីរបានផ្តល់លទ្ធផលស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែហេតុផលខុសគ្នាកាលពីម្សិលមិញលើបញ្ហាថា តើគណបក្សមួយណាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោត ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ ៧ លាននាក់ បានចូលរួមជាតួលេខដែលច្រើនជាងសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ៣០០.០០០នាក់ ។ …

Ben Paviour និង គុច ណារ៉េន
http://www.cambodiadailykhmer.com/37711