សន្និសីទ​ធនាគារ​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ២២ ​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

សន្និសីទ​ធនាគារ​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ២២ និង​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធនាគារ​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ៤៩ ចាប់ផ្ដើម​នៅថ្ងៃនេះ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ក្រោម​ប្រធានបទ «​ការតភ្ជាប់​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​ ២០២៥ ​ដែល​ជា​ពិភព​នវានុវត្តន៍​ឌីជីថល​សម្រាប់​វិស័យ​ធនាគារ​អាស៊ាន​មួយ​»​។ សន្និសីទ​នេះ​ប្រមូលផ្ដុំ​ដោយ​ប្រធាន​ធនាគារ ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ អ្នកជំនាញ​ជាង​ ៤០០ ​នាក់​មកពី​តំបន់​នេះ​ដើម្បី​ចែករំលែក​ទស្សនៈ​គ្នា​ ពិសេស​ការអភិវឌ្ឍ​ចុងក្រោយ​បំផុត​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech)​។ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://bit.ly/2pJgVOa