សមាជិកភាព​អាស៊ាន​បាន​ជួយ​កាត់បន្ថយ​គម្លាត​នៃ​ការអភិវឌ្ឍន៍​

អគ្គលេខាធិការ​រាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា​ លោក​ យ៉ាង​ ពៅ​ បាន​មានប្រសាសន៍​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នៅក្នុង​សន្និសីទ​ខួប​លើក​ទី​ ៥២​ នៃ​ការបង្កើត​អាស៊ាន​និង​ខួប​លើក​ទី​ ២០​ នៃ​សមាជិកភាព​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ទទួល​អត្ថ​ប្រយោជន៍​យ៉ាងច្រើន​ពី​សមាជិកភាព​របស់​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ (អាស៊ាន​)។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://www.phnompenhpost.com/national/asean-membership-has-helped-reduce-development-gaps