ទីផ្សារអចលនទ្រព្យអាស៊ានកំពុងស្វែងរកអ្នកវិនិយោគ

លោក​ Aliwassa​ Pathnadabutr​ នាយក​គ្រប់គ្រង​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​យោបល់​អចលនទ្រព្យ​ថៃ​ CBRE​ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​លំនៅ​ឋាន​សម្រាប់​ជួល​ក្នុង​រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បាន​ទទួលលទ្ធផល​ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ចំនោម​វិស័យ​ផ្សេង​ទៀត​ ដែល​មាន​ចំនួន​ ៨​ ភាគរយ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​។​ តម្លៃ​នៃ​ការ​លក់​នៅ​តែ​ទាប​ ប៉ុន្តែ​ការ​ជួល​ គឺទទួលបាន​តម្លៃខ្ពស់​។​ …​

Kanana Katharangsiporn
http://www.bangkokpost.com/business/news/1124901/asean-property-markets-beckon-investors