អគ្គលេខាធិការ​អាស៊ាន​សម្តែង​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញទំហឹង​ចំពោះ​កម្ពុជា​ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​ ២០២២

​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​អាស៊ាន​បាន​សំដែង​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញទំហឹង​ហើយនឹង​ផ្តល់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​សម្រាប់​កម្ពុជា​ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​អាស៊ាន​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២២​ ។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50930432/asean-secretary-general-expresses-full-support-for-cambodia-as-asean-chair-2022/