​មេដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​នឹង​អនុម័ត​ឯកសារ​កម្ពុជា​ចំនួន​ពីរ​នៅ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​

រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងការបរទេស​លោក​លុយ​ ដា​វីត​បាន​និយាយ​ថា​ឯកសារ​សំខាន់​ចំនួន​ ៣​ ដែល​ពីរ​ត្រូវ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​ដោយ​កម្ពុជា​ និង​មួយ​ដោយ​ព្រុយ​ណេ​នឹង​ត្រូវ​អនុម័ត​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​លើក​ទី​ ១៣​ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥-២៦​ ខែវិច្ឆិកា​។​ …

ស​ សុ​ជាតិ​
https://www.khmertimeskh.com/50936614/asem-leaders-to-adopt-two-cambodian-documents-at-summit/