ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​និង​កម្ពុជា​ដើម្បី​ពង្រឹង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​កំណែទម្រង់រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​

​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ និង​កម្ពុជា​នឹង​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​បន្ថែម​ទៀត​លើ​កំណែទម្រង់រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​។​ …

សែន​ ដា​វិត​
https://www.khmertimeskh.com/50929289/australia-cambodia-to-strengthen-public-administration-reform-cooperation/