អូស្រ្តាលី​នៅតែ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ជួយ​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

រដ្ឋាភិបាល​អូស្រ្តាលី​ប្តេជ្ញា​នឹង​បន្ត​ជួយ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ខណៈ​ដែល​ថវិកា​ដែល​បាន​មក​កម្ពុជា​គិត​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩២​ រហូតមកដល់​ឆ្នាំមុន​នេះ​ មាន​ចំនួន​ប្រហែល​ ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។ …

ឃួន ណារីម
https://www.khmertimeskh.com/50665348/australia-remains-committed-to-aiding-kingdom/