យូ​នី​សេ​ហ្វ​និយាយ​ថា​ ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​កំពុង​រំលោភសិទ្ធិ​កុមារ​ដោយ​បញ្ជូន​ពួក​គេ​ទៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

អង្គការ​មូលនិធិ​កុមារ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ (​យូ​នី​សេ​ហ្វ​)​ និយាយ​ថា​ ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​កំពុង​រំលោភសិទ្ធិ​កុមារ​ ដោយ​ការ​បញ្ជូន​ពួក​គេ​ពី​ប្រទេស​កោះ​ណូ​រុ​ ទៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ តាម​រយៈ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ផ្ទេរ​ជនភៀសខ្លួន​។​…

​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​ខាង​មុខ​ ទំនងជា​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ដើម​ស​ប្តា​ហ៍​ យន្តហោះ​ឯកជន​មួយ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ទុក​ថា​ នឹង​ហោះ​ពី​ប្រទេស​កោះ​ណូ​រុជា​មួយ​នឹង​ជនភៀសខ្លួន​ប្រហែលជា​ ១០​នាក់​ សម្រាប់​ការ​តាំងទី​លំនៅ​ជា​ថ្មី​នៅ​លើ​ទឹកដី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Guardian
http://t.ly/1D4BHAR