ក្រុមហ៊ុនអូស្រ្តាលីរំពឹងថានឹងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឆាប់ៗនេះ

ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែអូស្ត្រាលី Emerald Resources បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថា ខ្លួនកំពុងធ្វើឱ្យមានដំណើរវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅរកការ​ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ និងមូលនិធិដល់គម្រោងរ៉ែ​មាស​អូរខ្វាវ​នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលគេរំពឹងថា នឹងទទួលបាននៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខ។ …

បុគ្គលិកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
http://www.phnompenhpost.com/business/australian-firm-expects-licence-soon-mondulkiri-gold-mine