​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ​បាគង​កើនឡើង​

​យោង​តាម​លោកស្រី​ ជា​ សេរី​ អគ្គនាយក​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBC)​ បាន​ ឱ្យ​ដឹង​ថា​ ការ​ទូទាត់​តាម​ឌី​ជី​ថ​ល​មាន​សារៈសំខាន់​ ចំពោះ​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​ចំណាយ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ជា​ពិសេស​អំឡុង​ពេល​កូ​វី​ដ​-១៩​ នៅ​ពេល​ដែល​ត្រូវការ​ការ​រក្សា​គម្លាត​សង្គម​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.phnompenhpost.com/business/bakong-powered-transactions-soar