​បម្រាម​ការ​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​នៅ​ខាងក្រៅ​ត្រូវ​បាន​លើកលែង​ ខណៈ​ការ​ហាត់ប្រាណ​នៅ​កន្លែង​ហាត់ប្រាណ​នៅ​តែ​បិទ​

​រាល់​ការ​ហាត់ប្រាណ​ និង​កីឡា​នៅ​ខាងក្រៅ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ជា​ផ្លូវការ​ ៤​ ខែ​បន្ទាប់​ពី​សកម្មភាព​កំសាន្ដ​បែប​នេះ​ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ។​ …​

សំ​ កណ្ណិកា
https://www.khmertimeskh.com/50749530/ban-on-outdoor-exercises-lifted-as-gyms-remain-closed/