ការនាំ​ចេក​ស្រស់​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​ទីផ្សារ​ចិន​នៅតែ​មាន​កំណើន​ខ្ពស់

វិស័យ​ឯកជន​បាន​អះអាងថា ការនាំចេញ​ផ្លែ​ចេក​ស្រស់​របស់​កម្ពុជា ទៅកាន់​ទីផ្សារ​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ នៅតែ​មាន​កំណើន​ខ្ពស់ នៅក្នុង​ឆ្នាំនេះ ស្របពេល​​ដែល​កម្ពុជា​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម​នឹង​វិបត្តិ​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩​។ …

នៅ ស៊ីវុត្ថា
https://www.postkhmer.com/business/2021-10-26-1050-225690.html