​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​គិត​ពី​ការ​បើក​សាលារៀន​ជាង​ ១០០​ កន្លែង​ឡើង​វិញ​នៅ​ពេល​ជំងឺ​រាតត្បាត​ធ្លាក់​ចុះ​

​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ចូលរួម​ជាមួយ​ខេត្ត​ចំនួន​ ៣​ ផ្សេង​ទៀត​ និង​រាជធានី​ក្នុង​ផែនការ​បើក​សាលារៀន​ឡើង​វិញ​។​…

 

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50930822/banteay-meanchey-eyes-the-reopening-of-more-than-100-schools-when-pandemic-declines/