ក្រុង​បាត់ដំបង​នឹង​ត្រូវ​ចុះ​បញ្ជី​ជា​បេតិកភណ្ឌ

យោង​តាម​ការ​ពិភាក្សា​របស់​អាជ្ញាធរ ខេត្ត​បាត់ដំបង អង្គការ យូណេស្កូ និង​ក្រសួង ទេសចរណ៍ កាល​ពី​ម្សិលមិញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា អង្គការ យូណេស្កូ គ្រោង​នឹង​ចុះ​បញ្ជី ក្រុង​បាត់ដំបង ក្នុង​កម្មវិធី ទីក្រុង​បេតិកភណ្ឌ​ហើយ​ជួយ​ដល់​ការ​អភិរក្ស​ទីក្រុង​ដើម្បី​ជំរុញ​វិស័យ​ទេសចរណ៍។​ ក្នុង​សនិ្នសីទ ទី១ នៃ​សន្និសីទ​ជាច្រើន​ស្តីពី​គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តី​ពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​សម្រាប់​ការ​អភិរក្ស​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌ និង​ធម្មជាតិ និង​តំបន់​អភិរក្ស​បឹង​ទន្លេសាប ប្រធាន​ស្ថាប័ន​ទាំង​បី បាន​ពិភាក្សា​ពី​ការ​ដាក់​បញ្ចូល ក្រុង​បាត់ដំបង ក្នុង​កម្មវិធី ទីក្រុង​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​របស់​អង្គការ យូណេស្កូ។ ក្របខ័ណ្ឌ​របស់ យូណេស្កូ នេះ មាន​គោល​ដៅ ដើម្បី​ផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ដល់​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត ក្នុង​ការ​ការពារ និង​គ្រប់​គ្រង​បេតិកភណ្ឌ​ក្នុង​ទីក្រុង​និង​លើក​កម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច។ …

ធិក កល្យាណ
http://www.postkhmer.com/national/1-national-news/113484-2014-04-25-03-42-24