កម្មករ​៤​នាក់​ឃាត់​ខ្លួន​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង​នឹង​ដោះ​លែង​ឆាប់​ៗ

មន្ត្រី ​ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កម្មករ​ចំនួន​៤​នាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់​ និង​កំពុង​ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​ពន្ធនាគារ​នឹង​ត្រូវ​ដោះ​លែង​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​ខាង​សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​ថា​ ការ​អន្តរាគមន៍​ណា​មួយ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ជា​ដាច់​ខាត ចំណែក​ខាង​សហជីព​មាន​គម្រោង​ធ្វើ​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​ទៅ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ។ …

មុំ គន្ធា
http://bit.ly/1VAGe9i