តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​បា​វិត​ត្រូវ​បាន​បិទ​ចំ​ពេល​មានការ​តវ៉ា​ដោយ​ហិង្សា​

កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេសពីរ​ក្នុង​ក្រុង​បា​វិត​ខេត្តស្វាយរៀង​ត្រូវបាន​បិទ​​និងបាន​ប​ញ្ចូ​ន​កម្មករ​ចំនួន​3​មឺុននាក់​ទៅ​ផ្ទះ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូលហេតុ​ដែល​ក្រុម​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ជា​ការ​តវ៉ា​ដោយ​ហិង្សា​ពីក្រុម​កម្មករ​ក្នុង​ការ​ទាមទារ​ប្រាក់​ឈ្នួល​ខ្ពស់​ជាង​មុន​។​ …​

ខេង​ សុធា​
https://www.cambodiadaily.com/news/bavet-city-sezs-close-amid-violent-protests-103351/