កម្មករ​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​ដែល​រងការ​វាយ​ដំ​ ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​ប្តឹង​សមាជិក​សហជីព​ជាគូបដិបក្ខ​

កាលពី​ម្សិលមិញ សមាជិក​សហជីព​សេរី​កម្មករ​បី​នាក់​បាន​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​​ប្តឹង​សមាជិក​សហ​ជីព​ជា​គូ​បដិបក្ខ​ ដែល​​តាម​ចោទ​ថា បាន​យក​ដំបង​ឫស្សី និង​ធាង​ចេក​​វាយ​ពួកគេ​អំឡុង​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​គ្នា​នៅ​ខាង​ក្រៅ​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​ SH International ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ។ …

អូន ភាព
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/25745/