រដ្ឋាភិបាល ​នឹង​ធ្វើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ប្រេងកាត​ជាមួយ ​KrisEnergy

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រសួង​រ៉ែ ​និង​ថាមពល​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹង​ថា ជាមួយ​នឹង​ភាព​ជា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​ទាំង​មូល​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ប្រទេស​សិង្ហបុរីKrisEnergyដែល​កាន់កាប់​អណ្ដូងរ៉ែ​ប្រេងកាត​ប្លុក A នៃ​ឈូង​សមុទ្រ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ​នឹង​បង្កើន​ល្បឿន​ការងារ​សម្រាប់​ការ​ទាញ​យក​រ៉ែ​របស់​ខ្លួន​ឆាប់ៗ​នេះ។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/2fB0kGC