បញ្ហា​ព្រំដែន​ មិន​ស្ថិត​ក្នុង​របៀបវារៈ​នៃ​កិច្ច​ពិភាក្សា​

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​  ​ប្រា​យុ​ត​ ចាន់​អ៊ូ​ចា​ បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ ជម្លោះ​ដែនដី​រវាង​ប្រទេស​ថៃ​ និង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នឹង​មិន​ត្រូវ​បានលើកមក​ពិភាក្សា​ នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ទៅ​ប្រទេស​ថៃ​ នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​ទេ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Bangkok Post
http://www.bangkokpost.com/news/general/796340/border-scrap-off-talks-agenda