តម្លៃ​ឥដ្ឋ​កើន​ខ្ពស់​ដែល​ជំរុញ​ដោយ​កំណើន​សាងសង់​នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ​

​តម្លៃ​ឥដ្ឋ​បាន​កើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​ និង​បាន​បន្ត​កើនឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ ២​ ខែ​ដំបូង​ឆ្នាំ​នេះ​ ដែល​ភាគច្រើន​ដោយសារ​កំណើន​តម្រូវការ​ពី​ទី​ក្រុងព្រះសីហនុ​ ដែល​អភិវឌ្ឍ​យ៉ាង​រហ័ស​។​ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/2tjjwj1