​រដ្ឋាភិបាល​អំពាវនាវ​ឱ្យ​វិស័យ​ឯកជន​ជួយ​សម្រេច​គោលដៅ​ទឹក​ស្អាត​

​ការ​ប្រើប្រាស់​ទឹក​ស្អាត​បាន​កើនឡើង​ដល់​៣៣១​លាន​ម៉ែត្រគូប​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩​ ខណៈ​ដែល​គោលដៅ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ឲ្យ​គ្រួសារ​ទាំងអស់​នៅ​តំបន់​ទីក្រុង​មានទឹក​ស្អាត​ប្រើប្រាស់​នៅ​ ២០២៥​ ។​ …​

ជា វណ្ណៈ
https://www.khmertimeskh.com/50697722/calls-on-private-sector-to-help-achieve-clean-water-targets