​ហុងកុង​បាន​បញ្ចូល​កម្ពុជា​ក្នុង​បញ្ជី​ប្រទេស​ដែល​មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​

​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ហុងកុង​ បាន​ប្រកាស​ថា​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ “​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​”​ ឬ​ “​ក្រុម​អេ​”​ ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ចាប់ពី​ម៉ោង​ ០.០០​ ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២១​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50917939/cambodia-added-to-list-of-high-risk-countries-by-hong-kong/