កម្ពុជា ស្នើ​​អង់គ្លេស រៀបចំ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទ្វេភាគី​ដើម្បី​ពង្រឹង​ពាណិជ្ជកម្ម

រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានស្នើដល់ចក្រភពអង់គ្លេស ដើម្បីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីហៅកាត់ថា FTA ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដើម្បីរក្សា និងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី និងរឹតចំណងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងចក្រភពអង់គ្លេស បន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេស បានដើរចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុប (EU) ហើយការស្នើរៀបចំ FTA នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជួបជាមួយឯកអគ្គរាជទូតចក្រភពអង់គ្លេស កាលពីម្សិលមិញ។ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/2ap56Sx